Bezoek het Romeinse Barcelona

De vroegere Romeinse kolonie werd tussen de jaren 15-10 voor Christus BC opgericht, in de tijd van keizer Augustus. De stad werd boven op een kleine heuvel gebouwd en besloeg een gebied dat niet groter was dan tien hectare. Het was dus een kleine stad met op zijn hoogst 1000 inwoners. De stad werd omsloten door muren met vier toegangspoorten. Deze poorten leidden tot de hoofdstraten, de decumanus maximus en cardo maximus die in het centrum samen kwamen in het forum of openbare plein.
Er waren nog meer publieke gebouwen zoals de tempel, de basiliek, de curie waar de Ordo Decurionum of Gemeentelijke Senaat verzamelde, en tot slot de tabernae of winkels die allerlei producten vanuit verschillende Mediterraanse havens verkochten. Vlakbij het Forum bevonden zich de spa en de openbare baden. Het is onbekend of er in Barcino nog andere publieke gebouwen waren die gebruikelijk waren voor Romeinse steden, zoals een theater, amphitheater of circus.
De watertoevoer voor de stad Barcino kwam van twee aquaducts die water verplaatsten, één van de rivier Besòs en de ander vanuit Collserola. Buiten de stad en aan beide kanten van de weg, bevonden zich tombes en mausoleums. Een voorbeeld van deze begraafplaatsen is de necropolis die bewaard is gebleven in Plaça Vila in Madrid. In de 4e eeuw werd er een nieuwe stadsmuur rond Barcino gebouwd. Deze muur was gekoppeld aan de buitenkant van de vorige muur en werd versterkt met uitkijktorens. De poorten hadden drie openingen: een centrale weg die gebruikt werd voor voertuigen en twee paden aan de zijkanten voor mensen die te voet naar de stad kwamen van verschillende wegen in de regio.
 

Romeinse Tempel (late 1e eeuw voor Christus) Paradís, 10

De tempel stond op het Forum of openbare plein, waar de meeste van de openbare gebouwen zich bevonden. Het is bekend dat de tempel gebruikt werd om goddelijke keizers te aanbidden. Vier kolommen gelinkd door een architraaf zijn bewaard gebleven op de originele plek, en een deel van het podium dat door een reeks trappen bereikt werd. Binnenin werden er nooit religieuze ceremonies gehouden, maar wel op de esplanade voor de tempel. Romeinse Sepulcraal Weg (1e - 3e eeuw na Christus) Pl. Vila de Madrid. In Plaça Vila de Madrid kunnen we nog steeds een deel van een Romeinse necropolis zien, met 95 bekende graven. De tombes zijn aan beide kanten van één van de secundaire wegen die naar de stad Barcino leidden gelegen. In de Romeinse tijd werden necropolissen altijd buiten de stadsmuren gebouwd omdat de Romeinse wet begravenissen binnen de steden verbood. Het grootste deel van de tombes zijn cupae, een simpele grafsoort.
Muren en toegangspoort tot de Romeinse stad Barcino (1e eeuw voor Christus tot 4e eeuw na Christus) Pl. Nova. Op het tegenwoordige Plaça Nova vinden we twee delen van de muur en twee vierhoekige torentjes van het tweede ommuurde gedeelte van de stad (4e eeuw na Christus) waarop het huis van de aartsdiaken, la Casa de l'Ardiaca, was gebouwd in de 15e eeuw. De poort die tegelijk met Barcino's tweede muur werd gebouwd staat nog steeds overeind.
Men ging de stad binnen via één van de hoofdstraten: de decumanus, wat nu Carrer Bisbe is. Rechts van de poort vinden we één van de voetgangerspaden en de twee semi-cylindervormige torentjes voor het beschermen van de poort.
 

Muur en poort tot de Romeinse stad Barcino (1e eeuw voor Christus -4e eeuw na Christus) Regomir, 3

Binnenin dit antieke gebouw, wat nu een cultureel centrum is, vinden we de binnendeur die onderdeel vormde van de eerste muur rond de stad (1e eeuw voor Christus) gebouwd van kleine bakstenen. Het werd opnieuw gebruikt toen het landhuis van de March familie werd gebouwd in de 14e eeuw. De stoep voor voetgangers, verbonden met één van de poorten, is nog bewaard gebleven. Muren en torens voor de verdediging van de Romeinse stad Barcino (4e eeuw na Christus) Carrer del Correu Vell. Door een kleine doorgangsweg in Carrer Correu Vell te nemen, kruizen we een open ruimte met een doorgang en twee vierkante torens van de tweede stadsmuur, gebouwd in de 4e eeuw na Christus. De bovenverdieping van het landhuis van de March familie werd er in de 14e eeuw bovenop gebouwd.
 

Romeinse muur en aquaducts (1e eeuw voor Christus) Pl. Nova

Het interieur van de Romeinse muur en twee bogen van de aquaducten die water de stad in voerden (late 1e eeuw voor Christus) zijn nog te zien in La Casa de l'Ardica. Eén van de bogen is ook opnieuw gebouwd in Plaça Nova zelf. De handwerkers buurt: werkplaatsen en fabrieken in Barcino. Museu d'História de la Ciutat (2e - 4e eeuw) Pl. del Rei. Tussen de archeologische tentoonstellingen in het museum bevinden zich twee 2e eeuwse werkplaatsen waar kleding werd gewassen en gekleurd in de Romeinse tijd, bekend als de fullonica en tinctoria. Na een straat, een cardum minor die naar het forum of openbare plein leidt, gekruist te hebben, vinden we een 3e eeuwse fabriek voor het zouten van vis en garum, een dure saus uit de oudheid. Naast de visfabriek is er een wijnkelder waar we kunnen zien hoe druiven in die tijd tot wijn gemaakt werden.
 

Het Bisdom (4e - 8e eeuw). Museu d’Història de la Ciutat Pl. del Rei

De archeologische route van het museum leidt ook door de verschillende gebouwen die tussen de 4e en 8e eeuw het bisdom vormden. Hoogtepunten zijn het bisschoppelijk paleis dat de bisschop in de 5e eeuw als ontvangstzaal gebruikte en welke nog steeds de originele schilderijen die de muren versierden bevat, evenals het doopbad waarin Barcino's eerste Christenen werden gedoopt. Tijdens het bezoek zien we verschillende Christelijke attributen, zoals stempels voor het markeren van het heilige brood en materialen die getuigen van de Visigotische tijd van de stad, zoals riemgespen en liturgische objecten.
 

Archaeologisch ensemble van het Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona

Het Historisch Museum van de stad, het Museu d'Història de la Ciutat, bevat één van Europa's grootste ondergrondse archaeologische plaatsen van wel 4000m2. Een bezoek aan de opgraving, die romeinse overblijfselen blootlegt, neemt iedereen mee terug naar de tijd van de antieke stad Barcino. Een tentoonstelling aan het begin van het bezoek geeft inzicht in de cultuur van de Iberiërs, de bewonders van de Barcelona velden voordat de Romeinen kwamen, evenals de oprichting van Barcino, hoe het er was en wie er woonden. Na deze tentoonstelling neemt een panoramische lift de bezoekers mee naar de kelder waar het eerste deel van de route langs de Romeinse muur gaat, over de antieke intervallum (een straat rond de omtrek van de stad, ontworpen om het tegen binnendringers te beschermen). Hierna kan men een tentoonstelling over het dagelijks leven in een Romeins huis bezoeken, waarbij vele objecten te zien zijn die waren gevonden tijdens de in de stad uitgevoerde opgravingen. Deze archeologische route passeert de handwerkerswijk en Barcelona's bisdom.
 

Muren en torens voor de bescherming van de Romeinse stad Barcino (4e eeuw na Christus) Pl. de Ramon Berenguer

In Plaça Ramon Berenguer, kan nog steeds een deel van de tweede stadsmuur (4e eeuw na Christus) en de vierkante verdedigingstorens gezien worden. De gebouwen boven op dit deel van de muur zijn de koninklijke kapel van Santa Àgata en het koninklijk paleis, het Palau Reial Major (14e eeuw). Deze gebouwen kunnen in het Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona bezichtigt worden.